Denizli Toki projesi(1.BÖLGE VE 2. BÖLGE KONUT PROJESİ)

Denizli Toki projesi(1.BÖLGE VE 2. BÖLGE KONUT PROJESİ)

30 Kasım 2020 tarihinde oluşturuldu.

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
DENİZLİ MERKEZEFENDİ KAYAKÖY MAHALLESİ 1.BÖLGE VE 2. BÖLGE KONUT PROJESİ
1198 ADET ORTA GELİR GRUBU KONUT
SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından DENİZLİ MERKEZEFENDİ KAYAKÖY MAHALLESİ 1. VE
2.BÖLGE KONUT PROJESİ kapsamında üretilecek 954 adet 2+1 ve 244 adet 3+1 olmak üzere toplam 1198 adet
orta gelir grubu konut satışa sunulacaktır.
Proje Adı: DENİZLİ MERKEZEFENDİ KAYAKÖY MAHALLESİ 1. VE 2. BÖLGE KONUT PROJESİ
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 954 adet, 3+1 konut 244 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 5 Mart 2019 – 22 Mart 2019
Başvuru Bedeli: 2.000 TL
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Projenin İlindeki Şubeler
Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1, 3+1
Kura Tarihi: 11 Nisan 2019
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. İstasyon/Denizli
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 22 Nisan 2019 – 12 Temmuz 2019
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 22 Temmuz 2019 – 26 Temmuz 2019(Asil hak sahipleri
sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)
Başvurular 3 kategoride kabul edilecektir;
1)“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri” kategorisi (Sosyal Güvenlik Kurumundan
alınmış Hak Sahipliği Belgesi olan)
2)“En az %40 Engelli Vatandaşlar” kategorisi
3)“Diğer alıcı adayları” kategorisi
* Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut
alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.
* %40 Engelli Vatandaşlara konut sayısının %5’i kadar (2+1 konutlarda 48 adet, 3+1 konutlarda 13 adet )
kontenjan ayrılacak ve kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan
başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
* Diğer Konut Alıcı Adayları İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği
takdirde kura ile belirlenecektir.
Detaylı satış fiyat ve koşulları TC. Ziraat Bankası AŞ. şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web
sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.
En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır.
KONUT SATIŞ/ÖDEME BİLGİLERİ
KONUT TİPİ
KONUT FİYATI (TL)
EN DÜŞÜK-EN
YÜKSEK
SATIŞ TARİHİNDE
ÖDENECEK PEŞİNAT (TL)
VADE
(AY)
BAŞLANGIÇ
TAKSİDİ
(TL)
Brüt Alan
101.92 – 106.19 m²
Net Alan
78.97 – 80.98 m²
(2+1)
(954 adet)
179.349,87 %10 17.934,99 96 1.681,41
%15 26.902,48 108 1.411,55
%25 44.837,47 120 1.120,94
220.556,29 %10 22.055,63 96 2.067,72
%15 33.083,44 108 1.735,86
%25 55.139,07 120 1.378,48
Brüt Alan
120.52 – 128.72 m²
Net Alan
94.07 – 103.94 m²
(3+1)
(244 adet)
222.853,45 %10 22.285,35 96 2.089,25
%15 33.428,02 108 1.753,94
%25 55.713,36 120 1.392,83
276.470,74 %10 27.647,07 96 2.591,91
%15 41.470,61 108 2.175,93
%25 69.117,69 120 1.727,94
1) Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 11 Nisan 2019 tarihinde
başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” çekim işlemleri
kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut Alma
Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından, kategori önceliğine
göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır.
2) Kuranın çekileceği yer ve saati İdarenin web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulacaktır.
3) Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C.
sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki
çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri,
Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).
4) Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacaktır.
5) Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması
veya il nüfusuna kayıtlı olması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde
başvuracakların en az 3 (üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il/ilçe nüfusuna kayıtlı olması) gerekmektedir.
6) Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru
yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
7) Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, başvuru tarihleri arasında, yetkili banka şubelerine başvuru bedelini
ödeyerek, (Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul
ve Yetimleri kategorisi hariç) başvurdukları kategori ile ilgili “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi” ni
imzalayacaklardır
8) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması
nedeni ile başvuru sırasına göre 22 Nisan 2019 – 12 Temmuz 2019 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak
sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında
sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini
imzalayacaklardır.
9) Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 2+1 konutlar için 250 adet, 3+1 konutlar için 75 adet
belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme
imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.
10) Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden
%5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.
11) Borç bakiyesi, tercih edilen peşinat miktarına göre 96, 108, 120 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir.
Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6
aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır.
12) İlk taksit ödeme tarihi; Sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay itibariyle başlatılacaktır.
13) İlk dönemsel artış tarihi; Ocak 2020 ayından itibaren başlatılacaktır.
14) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş
(konut değişikliği) yapabileceklerdir.
15) Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin
ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Konut alıcısı, Gayrimenkul’ ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden
sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.
16) Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 16 Nisan 2019, konut satın alma
hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 16 Temmuz 2019, yedek hak
sahiplerinin başvuru bedelleri ise 29 Temmuz 2019 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.
17) Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 Aydır. Konutların anahtar teslimi, İdarece
belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.
18) Anahtar teslimi öncesinde KDV Kanunu uyarınca, KDV bedeli (%1) ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.
19) Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’nda öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme
(GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını
anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak
üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan
giderlerini ödemekle yükümlüdür.
20) Proje yapı ruhsat tarihi; 1.Bölge için 25.01.2019, 2.Bölge için ise 29.01.2019’dur.
21) Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki
bilgiler esas kabul edilecektir.
21) Konut alıcıları sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl
sonra devir edebileceklerdir.
22) Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Malulleri (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve
Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisinden Yararlanmak İstenmesi Durumunda, Şehit Aileleri,
Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisindeki başvuru sahipleri, ilgili Banka aracılığı ile Şehit Aileleri, Maluller ile
Dul ve Yetimlerine açılacak faizsiz konut kredisinden faydalanacağından, tahsis edilen kredi tutarı konut
bedelinden mahsup edilecek, bakiye borç kalması durumunda 120 ay vade ile madde 11’da belirlenmiş olan artış
esaslarına göre ödenecektir. Ancak, belirlenen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış
bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını
geçemez.
Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Malulleri (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine
Açılacak Faizsiz Konut Kredisini kullanmaksızın konut başvurusu Yapılması Durumunda,
Kredi hakkından yararlanmaksızın başvuru yapılmak isteniyor ise, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan, “HAK
SAHİPLİĞİ BELGESİNİN” alınarak anılan belgelerin ekinde, konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3
yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl
nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan kişi/kişilere, bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut
satışı yapılacaktır.
Konutlar, fiyat listelerinde bulunan indirimsiz fiyatlar üzerinden, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve
taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
İdare gerek görmesi halinde satışa sunulan konutlardan bir kısmını veya tamamını satıştan çekmeye yetkilidir.
Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.
İnternet sayfamızda yayımlanan planlar tanıtım amaçlıdır. Konutların brüt ve net m² büyüklükleri satış listelerinde
gösterilmiştir. Brüt ve net m² hesabı yürürlükteki son İmar Yönetmeliğindeki kriterlere göre yapılmaktadır. Net m²
hesabı sıva imalatının yerinde uygulama kalınlığına göre farklılık gösterebilir.
AYRINTILI BİLGİ İÇİN : TOKİ Web Sayfası, www.toki.gov.tr ve Bilgi Hattı : 444 86 54

Blog Kategorileri

ACİL SATILIK Hemen acil satılık ürünlere göz atın... FİYATI DÜŞENLER Fiyatı düşen ürünleri kaçırmayın... SON 24 SAAT ÜRÜNLERİ 1 gün içerisinde eklenen ürünler...

İlan Listesi